Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení.

Uživatel odesláním vyplněného formuláře souhlasí se zpracováním jím uvedených údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“).

Tyto údaje budou zpracovány společností Win Credit CZ s.r.o., IČO: 08345805, vedenou u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 113196 se sídlem Lidická 700/19, PSČ 602 00 Brno (www.wincredit.cz), (dále jen „provozovatel“), jakožto provozovatelem systému a budou uchovány a archivovány po dobu 10 let.

Uživatel dále souhlasí s poskytnutím vložených údajů třetím stranám – zprostředkovatelům nebo poskytovatelům finančních služeb.

 

Obchodní název subjektu IČO
Bona Fit, a.s. 03305163
CFIG SE 29138680
EC Financial Services, a.s. 24243744
O.K.V. Leasing, s.r.o. 63487063
PROFI CREDIT Czech, a.s. 61860069
SIM PŮJČKA s.r.o. 01548689
VITACREDIT s.r.o. 28614488
Zaplo Finance s.r.o. 29413575
Home Credit a.s. 26978636
Fair Credit Czech s.r.o. 04455835

Každý kontakt může být předán více zprostředkovatelům nebo poskytovatelům. Předávání kontaktů bude probíhat pouze v rámci Evropské unie. Uživatel prohlašuje, že vložené osobní údaje se týkají jeho osoby a jsou úplné a pravdivé.

Odvolání tohoto souhlasu je možné písemnou formou prostřednictvím doporučeného dopisu do sídla provozovatele nebo elektronickou formou do datové schránky provozovatele. Uživatel dále uděluje souhlas se zasíláním obchodních sdělení formou emailu, MMS, SMS nebo telefonicky. Souhlas uděluje uživatel jak Provozovateli, tak třetím stranám, které se na zpracování žádosti podílejí. Souhlas s marketingovým kontaktem je udělován na dobu 10 let a může být kdykoliv odvolán na emailové adrese win.credit@email.cz