Dobrý den,

s okamžitou platností u nově natipovaných smluv budeme požadovat dokladovat náklady na bydlení. Je nutné, aby druh bydlení ve smlouvě korespondoval se skutečností.

  1. Bydlení vlastní – žadatel o půjčku musí být uvedený v katastru jako majitel nemovitosti, bytu – do smlouvy uvádět Kč 5000,00 (normativní náklady na bydlení), pokud byste uváděli nižší náklady, bude  nutné doložit- např.  SIPO, náklady na všechny energie na výpisu apod.
  2. Bydlení u rodičů – doložit Prohlášení rodiče – v příloze. Uvedla by se do nákladů na bydlení částka, kolik uvedou rodiče do Prohlášení. Rodič musí být vlastníkem nemovitosti v katastru.
  3. Nájemní bydlení – doložit smlouvu o nájmu, podnájmu nebo výpis z účtu (z položky musí být patrné, že jde o nájemné), pokud se na nájemném podílí více spoluuživatelů – buď budou uvedeni v doložené  smlouvě o nájmu, nebo je nutné doložit Prohlášení, že se spolupodílí na nákladech na bydlení (v příloze).

Přílohy jsou na stránkách OKV – ke stažení (žádost o úvěr, prohlášení rodiče, prohlášení spoluuživatele).

Dále je nutné, aby částka uvedená ve smlouvě v položce splátky dalších úvěrů byla rozepsána na formuláři Závazky spotřebitele – musí korespondovat!!! Na toto upozorňujeme již opakovaně a „Závazky spotřebitele“ se nám vracejí ve velkém množství nevyplněné vůbec, nebo nesedí na částku uvedenou ve smlouvě. Pokud klient vypíše splátku hypotéčního úvěru do Závazků spotřebitele – nemusel by již dokládat samostatně, ale musí být jasné, že jde o hypotéku. Nesnažte se částky zaokrouhlovat.

Řešením by bylo, že by klienti tyto Závazky spotřebitele vyplňovali a zasílali Vám spolu s ostatními podklady a vy do smlouvy uvedli již částku z tabulky žádost o úvěr. Totéž platí o nákladech na bydlení. Jinak papírové shody asi těžko docílíme.

Podrobnosti budeme ladit dle jednotlivých připomínek a případů. Určitě to bude díky klientům velice pestré.

Ostatní dokladování (OP, 2x VP, důchod  a výpis – majitel, číslo účtu a výplata) platí jako dosud.